Sherlock Holmes Chapter One

مصاحبه با توسعه‌دهندگان Sherlock Holmes: Chapter One | صحبت درباره‌ی داستان، انتخاب‌ها و موارد دیگر .

/post-823

محتوای بسیاری در صنعت سرگرمی‌های دیداری از شخصیت شرلوک هولمز ساخته شده است و بازی‌های زیادی نیز از ماجراجویی‌های این کارآگاه خبره تولید شده‌اند.