Quest Hunter

مشتی از خروار | نقد و بررسی بازی Quest Hunter

/quest-hunter

نمی دانم دقیقاً رشد محبوبیت سبک نقش آفرینی (RPG) از کِی شروع شد و تا کِی قرار است ادامه داشته باشد، اما موضوعی که کاملاً عیان است این است که تعداد بازی های این سبک هر روز دارند بیشتر می شوند و نه تنها سازنده های بزرگ، که سازنده های مستقل هم به ساختن بازی شان در این سبک بسیار بیشتر از سابق علاقه نشان می دهند.