Dark Horse Presents Fifth Anniversary

شرکت مارول مجموعه کمیک Aliens Omnibus را منتشر خواهد کرد

/post-800

شرکت مارول اخیرا اعلام کرده که شماره اول مجموعه‌ای به نام Aliens Omnibus را منتشر خواهد کرد که تعداد زیادی از کمیک‌های قدیمی دنیای بیگانه‌ها در آن قرار دارد.