Attack of the Clones

بوبا فت در فصل دوم سریال The Mandalorian باز خواهد گشت

/post-502

طبق اطلاعات جدید منتشر شده، تمورا موریسون برای بازی در نقش بوبا فت در فصل دوم سریال The Mandalorian حضور خواهد داشت.