در واقع، زمانی که بدانیم این آمار در شش ماه گذشته تنها به یک میلیون بازی‌باز ختم می‌شد، به میزان رشد این سرویس و افزایش محبوبیت آن در بین بازی‌بازان پی خواهیم برد. طبق آمار منتشر شده در اواخر سال ۲۰۱۸ و مقایسه‌ی آن با عددی که در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی از تعداد مشترکین سرویس Playstaion Now منتشر شد، می‌بینیم که در این دوره‌ی یک‌ساله، تعداد هفتصدهزار بازی‌باز به این سرویس پیوستند و با ثبت رقم ۱ میلیون نفر، پیشرفت و جهشی خوب را برای Playstaion Now رقم زدند. اما هم‌اکنون، با رسیدن این عدد به بیش از ۲ میلیون مشترک در این دوره‌ی کوتاه، شاهد رشد چشمگیرتر این سرویس در بین بازی‌بازان هستیم.

البته، بسیاری از افراد صاحب نظر، دلیل رشد این چنینی این سرویس نسبت به گذشته را اعمال تغییرات اساسی نظیر افزوده شدن قابلیت دانلود بازی‌ها و در دسترس قرارگرفتن چند عنوان شاخص از جمله بازی Marvel’s Spider-Man در سرویس Playstaion Now می‌دانند.

به هرترتیب، با توجه به این آمار و میزان رشد محبوبیت این سرویس در جامعه‌ی بازی‌بازان، پیشرفت Playstaion Now کاملاً محسوس است. هرچند که به عقیده‌ی بسیاری از افراد، این سرویس هنوز هم فاصله‌ی بسیار زیادی با سرویس Game Pass اکس‌باکس دارد و هنوز به سرویس ایده‌آل بازی‌بازان تبدیل نشده است.