با همکاری اسکوئر انیکس ( Square Enix) و شرکت Butterfingers، پس زمینه متحرک جدیدی با محوریت یکی از شخصیت‌های اصلی در دسترس قرار گرفته است. البته این پس زمینه منحصر به منطقه‌ی آسیا است و برای دریافت آن، باید حساب کاربری با این مشخصات بسازید. این پس زمینه، کاراکتر تیفا را در حالی که برروی یک برج نشسته نشان می‌دهد و آهنگ آرامش‌بخش نیز آن را همراهی می‌کند. این پس زمینه رایگان را از دست ندهید!